Starší žáci - týmový blog

Přeregistrace členů spolku a hráčů

12. 4. 2018

S ohledem na nabytí účinnosti Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) bude do 25. 5. 2018 provedena přeregistrace všech členů a hráčů.

Pokyny čtěte na stránce „Jiné informace“.


Příspěvky za II. pololetí 2018

28. 12. 2017

PŘÍSPĚVKY ZA 2. POLOLETÍ 2018
Dle příspěvkového řádu schváleného členskou schůzí dne 5. 6. 2015

Termín úhrady je do 15. 10. 2018

Částku ve výši 2.500,- Kč vybírají v hotovosti vedoucí a trenéři jednotlivých mužstev.

V případě, že v oddílech mládeže je registrováno (působí) více dětí z jedné rodiny uplatní se úhrada příspěvků takto:

  • oddílové příspěvky v plné výši hradí pouze nejstarší věková kategorie;
  • druhé dítě (hráč) hradí 50 % oddílových příspěvků;
  • další dítě (děti) je (jsou) osvobození od placení oddílových příspěvků;

 

Možnost platby převodem na účet Sokola Kolovraty.

Číslo účtu : 422788379/ 0800

Variabilní symbol (je nutno uvádět, jinak není možné ztotožnit platbu):

Muži A

9201801

Muži B

9201802

Dorost

9201803

Starší žáci

9201805

Mladší žáci

9201806

Starší přípravka

9201807

Mladší přípravka

9201808

Mini

9201809

Ostatní

9201810

Specifický symbol: ID člena FA ČR
(pokud není členem FA ČR nebo pokud neznáte ID uveďte RČ).

Konstantní symbol: 0308

Do sdělení pro příjemce napište jméno a příjmení hráče nebo člena Sokola.

ID člena FA ČR poskytne vedoucí mužstva, nebo naleznete na https://is.fotbal.cz/clenove/databaze-clenu.aspx


PŘÍSPĚVKY ZA II. POLOLETÍ 2017

22. 9. 2017

Dle příspěvkového řádu schváleného členskou schůzí dne 5. 6. 2015

Termín úhrady je do 30. 9. 2017

Částku ve výši 2 500,- Kč vybírají v hotovosti vedoucí a trenéři jednotlivých mužstev.

Možnost platby převodem na účet Sokola Kolovraty.

Číslo účtu : 422788379/ 0800

Variabilní symbol starší žáci : 8201705

Specifický symbol:           rodné číslo hráče nebo člena Sokola.

Konstantní symbol: 0308

Do sdělení napište jméno a příjmení hráče nebo člena Sokola.


Zprávy z utkání – SŽ 2002,2003. 2016/2017.

25. 9. 2016

(Pokračování textu…)


Zprávy z utkání SŽ 2001-2002, 2015/2016

23. 6. 2016

(Pokračování textu…)


6.5. Tour de club

10. 5. 2014

(Pokračování textu…)


ABC BRANÍK B-SOKOL KOLOVRATY 5:2 (1:2)

27. 5. 2012

(Pokračování textu…)


Újezd P-4-Kolovraty 3:6(2:2)

15. 5. 2012

(Pokračování textu…)


Kolovraty-Satalice 0:8(0:4)

7. 5. 2012

(Pokračování textu…)


Hostivař-Kolovraty 3:1(0:1)

3. 5. 2012

(Pokračování textu…)