Sokol Kolovraty - fotbal Praha

Jiné informace

NA TÉTO STRÁNCE NALEZNETE AKTUÁLNÍ INFORMACE


Přeregistrace členů spolku a hráčů

S ohledem na nabytí účinnosti Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) bude u Sokol Kolovraty, z.s. provedena přeregistrace všech členů spolku a všech hráčů.

Na základě schválené Politiky zpracovávání osobních údajů a jejich ochrany (odkaz ZDE)  bude provedena přeregistrace členů spolku a hráčů FA ČR v evidenci spolku.

S ohledem na zvláštní ochranu osobních údajů nezletilých (děti do dovršení věku 15 let) je nutný jednoznačný souhlas zákonného zástupce.

Postup podání přihlášky:

 1. ELEKTRONICKY (podmíněno zaručeným elektronickým podpisem)
  – stáhněte si na svůj počítač přihlášku ve formátu *.pdf (soubor je ve formátu editovaného formuláře),
  – vyplňte formulář ve všech částech,
  – podepište soubor svým elektronickým podpisem,
  – odešlete na e-mailovou adresu: mizolo@seznam.cz
 2. V LISTINNÉ PODOBĚ
  –  stáhněte si na svůj počítač přihlášku ve formátu *.pdf (soubor je ve formátu editovaného formuláře) nebo si
  přihlášku odeberte v sídle spolku,
  – vyplňte formulář ve všech částech,
  – přihlášku vytiskněte a podepište,
  – vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte do sídla spolku (osobně nebo prostřednictvím pošty).

Případné dotazy odpoví:

Milan Zolich
tel: 725962675
e-mail: mizolo@seznam.cz

Soubory ke stažení:
PŘIHLÁŠKA ČLENA SPOLKU

PŘIHLÁŠKA ČLENA SPOLKU – NEZLETILÝ

Vzor vyplnění přihlášky:  Člen spolku                Člen spolku – nezletilý

 


 

Jak jsme hospodařili v roce 2017

vynosy_2017

naklady_2017

 

Sokol Kolovraty || Login