Sokol Kolovraty - fotbal Praha

Příspěvky I. pololetí 2020

PŘÍSPĚVKY ZA I. POLOLETÍ 2020
Dle příspěvkového řádu schváleného členskou schůzí dne 5. 6. 2015

Termín úhrady je do 15. 5.  2020

Částku ve výši 2 500,- Kč vybírají v hotovosti vedoucí a trenéři jednotlivých mužstev.
V případě, že v oddílech mládeže je registrováno (působí) více dětí z jedné rodiny uplatní se úhrada příspěvků takto:
a.       oddílové příspěvky v plné výši hradí pouze nejstarší věková kategorie;
b.        druhé dítě (hráč) hradí 50 % oddílových příspěvků[1];
c.        další dítě (děti) je (jsou) osvobození od placení oddílových příspěvků;

Možnost platby převodem na účet Sokola Kolovraty.

Číslo účtu :              422788379/ 0800

Variabilní symbol (uvádějte vždy – jinak není možno přiřadit k mužstvu):

Muži A

6202001

Muži B

6202002

Dorost

6202003

Starší žáci

6202005

Mladší žáci

6202006

Starší přípravka

6202007

Mladší přípravka

6202008

Mini

6202009

Ostatní

6202010

Specifický symbol: ID člena FA ČR[2] (pokud není členem FA ČR nebo pokud neznáte ID uveďte RČ).

Konstantní symbol:          0308

Do sdělení napište jméno a příjmení hráče nebo člena Sokola.

[1] 1. dítě = 100%, 2. dítě  = 50%, třetí a další = osvobození od placení

[2] ID člena FA ČR poskytne vedoucí mužstva, nebo naleznete na https://is.fotbal.cz/clenove/databaze-clenu.aspx

Sokol Kolovraty || Login