Sokol Kolovraty - fotbal Praha

Příspěvky I. pololetí 2021

PŘÍSPĚVKY ZA I. POLOLETÍ 2021
Dle příspěvkového řádu schváleného členskou schůzí dne 5. 6. 2015

Termín úhrady je do 1. 5.  2021

Částku ve výši 2 500,- Kč vybírají v hotovosti vedoucí a trenéři jednotlivých mužstev.
V případě, že v oddílech mládeže je registrováno (působí) více dětí z jedné rodiny uplatní se úhrada příspěvků takto:
a.       oddílové příspěvky v plné výši hradí pouze nejstarší věková kategorie;
b.        druhé dítě (hráč) hradí 50 % oddílových příspěvků[1];
c.        další dítě (děti) je (jsou) osvobození od placení oddílových příspěvků;

Možnost platby převodem na účet Sokola Kolovraty.

Číslo účtu :              422788379/ 0800

POZOR ZMĚNA VARIABILNÍHO SYMBOLU
Variabilní symbol (uvádějte vždy – jinak není možno přiřadit k mužstvu):

Muži A

5202101

Muži B

5202102

Dorost

5202103

Starší žáci

5202105

Mladší žáci

5202106

Starší přípravka

5202107

Mladší přípravka

5202108

Mini

5202109

Ostatní

5202110

Specifický symbol: ID člena FA ČR[2] (pokud není členem FA ČR nebo pokud neznáte ID uveďte RČ).

Konstantní symbol:          0308

Do sdělení napište jméno a příjmení hráče nebo člena Sokola.

[1] 1. dítě = 100%, 2. dítě  = 50%, třetí a další = osvobození od placení

[2] ID člena FA ČR poskytne vedoucí mužstva, nebo naleznete na https://is.fotbal.cz/clenove/databaze-clenu.aspx

Sokol Kolovraty || Login