Sokol Kolovraty - fotbal Praha

Příspěvky II. pololetí 2017

PŘÍSPĚVKY ZA II. POLOLETÍ 2017
Dle příspěvkového řádu schváleného členskou schůzí dne 5. 6. 2015

Termín úhrady je do 30. 9.  2017

Částku ve výši 2 500,- Kč vybírají v hotovosti vedoucí a trenéři jednotlivých mužstev.
V případě, že v oddílech mládeže je registrováno (působí) více dětí z jedné rodiny uplatní se úhrada příspěvků takto:
a.       oddílové příspěvky v plné výši hradí pouze nejstarší věková kategorie;
b.        druhé dítě (hráč) hradí 50 % oddílových příspěvků[1];
c.        další dítě (děti) je (jsou) osvobození od placení oddílových příspěvků;

Možnost platby převodem na účet Sokola Kolovraty.

Číslo účtu :              422788379/ 0800

Variabilní symbol (pozor změna VS):

Muži A

801701

Muži B

801702

Starší dorost

801703

Mladší dorost

801704

Starší žáci

801705

Mladší žáci

801706

Starší přípravka

8201707

Mladší přípravka

8201708

Mini

8201709

Ostatní

8201710

Specifický symbol:           rodné číslo hráče nebo člena Sokola.

Konstantní symbol:          0308

Do sdělení napište jméno a příjmení hráče nebo člena Sokola.

 

[1] 1. dítě = 100%, 2. dítě  = 50%, třetí a další = osvobození od placení

Sokol Kolovraty || Login