Sokol Kolovraty - fotbal Praha

Příspěvky II. pololetí 2018

PŘÍSPĚVKY ZA II. POLOLETÍ 2018
Dle příspěvkového řádu schváleného členskou schůzí dne 5. 6. 2015

Termín úhrady je do 15. 10.  2018

Částku ve výši 2 500,- Kč vybírají v hotovosti vedoucí a trenéři jednotlivých mužstev.
V případě, že v oddílech mládeže je registrováno (působí) více dětí z jedné rodiny uplatní se úhrada příspěvků takto:
a.       oddílové příspěvky v plné výši hradí pouze nejstarší věková kategorie;
b.        druhé dítě (hráč) hradí 50 % oddílových příspěvků[1];
c.        další dítě (děti) je (jsou) osvobození od placení oddílových příspěvků;

Možnost platby převodem na účet Sokola Kolovraty.

Číslo účtu :              422788379/ 0800

Variabilní symbol:

Muži A

9201801

Muži B

9201802

Dorost

9201803

Starší žáci

9201805

Mladší žáci

9201806

Starší přípravka

9201807

Mladší přípravka

9201808

Mini

9201809

Ostatní

9201810

Specifický symbol: ID člena FA ČR[2] (pokud není členem FA ČR nebo pokud neznáte ID uveďte RČ).

Konstantní symbol:          0308

Do sdělení napište jméno a příjmení hráče nebo člena Sokola.

[1] 1. dítě = 100%, 2. dítě  = 50%, třetí a další = osvobození od placení

[2] ID člena FA ČR poskytne vedoucí mužstva, nebo naleznete na https://is.fotbal.cz/clenove/databaze-clenu.aspx

Sokol Kolovraty || Login